doofpot

Goed Voorbeeld: Emmen heeft een Ombudsman Sociaal Domein

Emmen – De gemeente Emmen heeft sinds 1 september een nieuwe Ombudsman sociaal domein (voorheen Zorgombudsfunctionaris): Fred Molenhuis. Inwoners kunnen met vragen of klachten over de Wmo, jeugdwet of participatiewet bij hem terecht.

Bron: Emmen Nu | 29 Sept 2017

De Ombudsman sociaal domein is onafhankelijk en onpartijdig.

Inwoners van de gemeente Emmen kunnen contact opnemen met de Ombudsman sociaal domein voor vragen of klachten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Participatiewet (het gemeentelijke ‘sociaal domein’). De Ombudsman sociaal domein geeft informatie of advies, verwijst door naar de juiste instantie of bemiddelt door bijvoorbeeld samen in gesprek te gaan met een zorgaanbieder.

Ook kan de Ombudsman sociaal domein optreden als klachtbehandelaar. Als het doorlopen van de gewone klachtprocedure bij een zorgaanbieder of de gemeente niet tot een oplossing heeft geleid, kunt u de Ombudsman sociaal domein vragen om te bemiddelen. Hij doet waar nodig zelf onderzoek. Hij verzamelt signalen over knelpunten, wijst het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd daarop en doet aanbevelingen om het beleid of de uitvoering ervan aan te passen.

De Ombudsman sociaal domein is te bereiken via: telefoonnummer 050-7271505 (op werkdagen van 9-17 uur); of e-mail: ombudsmansd @ zorgbelang-drenthe.nl .

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: