doofpot

Brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’

Bron: BOSK | 22 februari 2018

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel regelt dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die hij nodig heeft.

Brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’

Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Daarom is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’. In de brochure worden de wetten Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet duidelijk uitgelegd. Per wet Per wet staat welke organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is.

 

Een beschreven stappenplan biedt houvast voor de procedure van een aanvraag. Daarnaast zijn er nuttige tips om zelf invloed uit te oefenen voor het krijgen van de gewenste zorg en/of ondersteuning. De brochure is geschreven in eenvoudige taal en hierdoor geschikt voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden, dus ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

 

 

Download de brochure gratis.

 

Deze uitgave van ‘Samen sterk voor kwaliteit’* is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met D. Kloosterman van KansPlus via 06-46291032.

%d bloggers liken dit: