doofpot

@GemeenteEmmen weigert nieuwe zorgindicaties af te geven

Note door doofpotwmo:

Hallo Gemeente Emmen, even een reminder aan Art 2.1.1 WMO 2015:

  1. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.

  2. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen.

 

Bron: De Nationale Zorggids | 1 maart 2018

De gemeente Emmen weigert tot nu toe om voor cliënten een nieuwe zorgindicatie af te geven als de cliënt daarom verzoekt. Volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de gemeente dat wel verplicht. De gemeente heeft nu twee weken de tijd en daarna begint de dwangsom te lopen voor elke dag dat de gemeente te laat is, met een maximum van 1.200 euro per cliënt. De FNV zou bovendien naar de rechter kunnen stappen. Dit meldt FNV.

“Als de gemeente binnen 2 weken nog niet de nieuwe indicatie in orde heeft dan volgt er een dwangsom voor elke dag dat de gemeente te laat is’, zegt Maureen van der Pligt van FNV Zorg en Welzijn dat de cliënten bijstaat. “Ook staat het ons dan vrij om over twee weken naar de rechter te stappen.”

De gemeente Emmen geeft als reden voor het niet afgeven van een nieuwe indicatie dat de cliënten al een geldige indicatie hebben. Van der Pligt: “Dat bestrijden wij, want in een indicatie moet de gemeente duidelijk hebben aangegeven wat er precies gedaan moet worden in huis en ook hoe vaak dit moet gebeuren. Nu wordt dit door de zorgaanbieder bepaald. De gemeente Emmen vindt dat de cliënt zelf vervolgens maar moet onderhandelen met de aanbieder van de huishoudelijke verzorging over de hoeveelheid hulp die er geleverd wordt. Dit is niet conform de Wmo. Daarom dringt FNV aan op een nieuwe indicatie met daarin duidelijk omschreven wat er moet gebeuren in huis en hoe vaak zodat de cliënt weet waar hij recht op heeft.”

Van der Pligt: “Het betreft een kwetsbare groep mensen. Dat hun rechten op deze manier worden geschonden, is schandalig. En niet alleen voor hen is dit zeer vervelend, maar ook voor hun thuiszorg medewerkers. Zij hebben niet alleen uren werk verloren, maar zien dat hun cliënten meer hulp nodig hebben. Maar door het beleid van de gemeente Emmen kunnen zij hun kwetsbare cliënten niet meer op de juiste manier bijstaan.”

Door: Redactie Nationale Zorggids

%d bloggers liken dit: