doofpot

Eindhoven maakt geen verslagen van keukentafelgesprekken (verplicht) omdat ze papier besparen. En schaffen de Ombudsman af die dat NIET OK vindt!

Door @doofpotwmo | 16 Maart 2017

Zelden zie je dergelijke schaamteloos wanbeleid, verslagen op SKIPR die vandaag melden datEindhoven stopt ombudsman na kritisch Wmo-rapport

Kritiek Ombudsman
De Ombudsman heeft kritiek op het feit dat de verantwoordelijken voor de WMO in Eindhoven geen gespreksverslagen maken van de keukentafelgesprekken, niet wijzen op cliëntondersteuning en aanvrager die volgens de beoordelend ambtenaar geen recht hebben geen poot hebben om op te staan omdat er geen verslaglegging heeft plaatsgevonden. Overheid-onwaardig opzettelijke frustreren van de procesgang.

Papier besparen
De reden aangevoerd door de verantwoordelijken daarvoor: WIJEindhoven is dat ze voldoen aan de eisen van de gemeente om PAPIER TE BESPAREN!

Ja dat bedenk je zomaar niet, maar het kan allemaal in Eindhoven die kennelijk de wettelijke vereisten van die verslaglegging en de daaraan verbonden rechten van de cliënt met die handelswijze met de voeten treden.

Inzage-, Correctie- en Blokkeringsrechten
Het gespreksverslag van een keukentafelgesprek behoort namelijk aan de cliënt na eventuele uitoefening van het inzage- correctie- en blokkeringsrecht ondertekend te worden, waarna het verslag geld als een aanvraag conform de wet WMO2015.

Rechten cliënt
Door deze gehele verslaglegging te weigeren, wordt de cliënt dan ook niet enkel zijn of haar rechten ontzegd maar zet dat de deur open voor onwelwillende ambtenaren om de abbb’s te blijven schenden. Iets wat men hier in Leudal ook tot een kunst heeft verheven maar dat terzijde.

Ombudsman de laan uit
De Ombudsman die kritiek levert op de werkwijze van Eindhoven wordt dan vervolgens voor zijn rapportage aan de kant gezet. Hij zou zich niet met de uitvoering maar met het systeem moeten bezig houden.

Dit is wel een magnum opus van bureaucratische onkunde en bestuurlijke wanprestatie, nu die verplichte verslaglegging structureel geweigerd wordt en dientenverstande dus echt wel systematisch is.

Commentaar SIN-NL

SIN-NL nieuwsplatform voor medische fouten publiceerde eveneens een commentaar:

“Compliment voor de ombudsman Harold Dijkstra.
Kwalijke rol van zorgwethouder Renate Richters, Groen Links en van de Eindhovense gemeenteraad. Zij tonen hiermee aan NIET de belangen te behartigen van burgers uit Eindhoven die WMO ondersteuning nodig hebben”

 

 

En dit gebeurt niet alleen in Eindhoven:

Door @doofpotwmo | 2 maart 2018 De Gemeente Leudal had onlangs de courage om mij onderstaande […]

 

 

Hoe het wel hoort Eindhoven en Leudal, leest u hier.

%d bloggers liken dit: