doofpot

Het is officieel: Minister @hugodejonge ziet geen aanleiding in te grijpen in de WMO

Ondanks volslagen wanbeleid in menig gemeentelijk WMO-beleid, zo ook in Groningen, ziet Minister de Jonge de gigantsiche menselijke drama’s van burgers, veroorzaakt vanachter de deuren van de gedecentraliseerde uitvoerders (gemeenten) niet ,of wil die niet zien. Aanspreken van een college is niet voldoende beste Minister. Er is zelden een dermate disfunktionele wetgeving in het leven (af)geroepen over die de kwetsbaren in onze samenleving, die sindsdien vogelvrij verklaard zijn en aan hun lot worden overgelaten. Ik protesteer!

Bron: Omroep Groningen | 28 maart 2018

Minister De Jonge van Volksgezondheid gaat niet ingrijpen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in Groningen, zoals de FNV dat wilde. 50Plus had Kamervragen gesteld aan de minister.

De Jonge is niet van plan  in te grijpen. ‘Ik kan niet treden in de afweging die de gemeente in individuele situaties heeft gemaakt. Het is primair aan de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders te controleren op de uitvoering van de wet,’ aldus de minister. ‘Daar waar een gemeente, anders dan incidenteel, blijk geeft van een onvoldoende adequate uitvoering van de wet en de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid in deze niet neemt, kan ik het college aanspreken in mijn rol als interbestuurlijk toezichthouder. Daartoe zie ik momenteel geen aanleiding.’

‘Groningen heeft mij bevestigd de aanvragen om maatschappelijke ondersteuning van ingezetenen, waaronder die in de betreffende reportage, zeer serieus te nemen en daarover het gesprek aan te gaan.’

Optreden… wel als het een fotomomentje oplevert

Tekst loopt door onder de afbeeldingen

Door @doofpotwmo

Evenmin ziet Minister de Jonge aanleiding tot optreden inzake de privacy waarborgen in de WMO

Minister de Jonge noemt overtreding privacyregels sociaal domeinbeperkten vindt dat dit overgelasten moet worden aan de ‘lerende praktijk’

Die ‘lerende praktijk is een idealistische utopie nu na de decentralisatie naar gemeenten –  dus met ingang van de WMO 2007(!) – menig gemeente meer wil vergeten en nalaten dan het leert, en in beginsel de kennis niet in huis heeft toen voor de transitie naar de WMO2015 bleek dat maar liefst 49% van de gemeenten de expertise niet in huis hadden

 

Meer nieuws

%d bloggers liken dit: