doofpot

Beginnende arts heeft weinig kennis van medicijnen

Veel bijna afgestudeerde artsen zijn niet goed in staat om geneesmiddelen effectief en veilig voor te schrijven. Geneeskundeopleidingen in Europa moeten hun curriculum aanpassen, zodat beginnende artsen beter voorbereid zijn op het voorschrijven van geneesmiddelen.

Dit concludeert klinisch farmacoloog David Brinkman in een onderzoek waarop hij op 15 maart promoveert aan het VUmc.

Brinkman onderzocht de kennis en vaardigheden van geneeskundestudenten binnen Europa over het voorschrijven van geneesmiddelen. Hij constateert dat veel bijna afgestudeerde artsen niet goed in staat zijn om geneesmiddelen effectief en veilig voor te schrijven. “Zo hadden de studenten onvoldoende kennis over veel voorgeschreven medicatie”, zegt Brinkman. “Ook maakten zij regelmatig fouten in geneesmiddelrecepten voor bekende ziektebeelden zoals longontsteking en hoge bloeddruk.”

Eén van de belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan deskundigheid ligt volgens Brinkman bij de opleiding. Vaak is er onvoldoende aandacht voor klinische farmacologie en farmacotherapie. “Het onderwijs is bij de meeste opleidingen in Europa nog erg traditioneel. Kennis wordt alleen verkregen uit hoorcolleges en zelfstudie uit boeken. We zagen dat studenten die meer praktijkgericht onderwijs volgden betere kennis en vaardigheden hadden dan studenten die traditioneel onderwijs volgden.”

Praktijktraining

Brinkman doet meerdere aanbevelingen om het onderwijs in Europa te moderniseren. Zo vindt hij dat studenten meer praktijktraining nodig hebben. “Dit kan met simulatie of echte patiënten onder begeleiding van ervaren artsen.” Daarnaast is hij voorstander van een verplicht voorschrijfexamen voor alle Europese landen. Geneeskundestudenten in Europa moeten dit examen halen voordat zij hun voorschrijfbevoegdheid krijgen. Op deze manier hoopt Brinkman de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te verbeteren.

%d bloggers liken dit: