doofpot

VGZ bedenkt constructie waarin behandelaars deel van besparingen zelf mogen houden. Ten koste van u èn uw gezondheid.

Door @doofpotwmo | 4 april 2018

In de vroegtijdige strijd om verzekerden laat VGZ  in het FD weten dat hun premie niet zo hard hoeft te stijgen als die van de concurrenten want men heeft het lek boven aldaar met een zeer oneerbaar patiënt en gezondheid schadend voorstel: De behandelaar “prikkelen” te bezuinigen en die two-way-profit methode in de mantelpakzakken van verzekeraars en de pocket van behandelaar te laten doorstromen. Niet naar uw zorgpremie dus.

Aldus VGZ:

‘VGZ hoefde volgens topman Kliphuis minder uit de reserves te putten dan de concurrenten. Ook heeft VGZ langetermijncontracten afgesloten met twaalf zorginstellingen waarin is vastgelegd dat als de instelling bezuinigt zij een deel van het bespaarde geld mag houden. Daardoor is er voor artsen een prikkel om zuinigere zorg te leveren en dalen de zorgkosten.’

Tussentijds beleggen verzekeraars – die steen en been klagen over hun reserves – in een zeer bedenkelijke constructie in big pharma uitgerekend wanneer de duurste geneesmiddelen (van toevallig net die fabrikanten) niet meer vergoedt worden,  zoals Fampyra voor MS patiënten.

Dat beleggen zou de premiestijging voorkomen zegt VGZ. Maar laten we dit even recapituleren tot de causale essentie:

Al de partijen die een verdienmodel gemaakt hebben van onze onvrijwillige ziekten/handicaps, blijven nergens zonder ons. Beleggen in pharma- en/of bezuinigen op zorg en dit als bonus naar behandelaars uitzetten zijn extreem perverse methodieken die totaal niets meer te maken hebben met ‘zorg voor mensen’.

Oh ja en aan wie hadden we dit ook weer te danken? VVD en D66 die investeerderpotentieel prima vinden en in 2016 tegen verbod op winstuitkering waren omdat dat haaks staan zou op het principe van marktwerking en dus gewoon doorgaan om uw, mijn en ons aller gezondheid als wisselgeld gebruiken voor hun eigen dividend.

Het effect van deze methodieken resulteert enkel in opzettelijke deprivatie van zorg van de kwetsbaarste groep mensen, die deze zorg of medicatie zelf niet kunnen betalen. En dan mag ik u (para)medici die dit beleid als ‘brave honden’ weer dienen uit te voeren, wel even herinneren aan het ‘Primum non nocere“-beginsel.

Want als u hier als beroepsgroep aan mee gaat werken bent u niet meer dan een radertje in de machine die in toenemende mate kwetsbaren met een aandoening of handicap geen menswaardige behandeling gunt, noch bij die aandoeningen de  kwaliteit van leven beoogt door àl dàt wat nodig is te doen die waarborgen te scheppen met als enige oogmerk: die mens en zijn welzijn.

Maar onderaan de keten heeft het collectief patiëntmisbruikend systeem nu wel de ultieme ouroboros van die patiënt gemaakt. Diezelfde mens die u aan het werk houdt. Zonder patiënten zou er geen zorgsector zijn die in beginsel geen cent kan verdienen noch beleggen. Niemand die uw pillen zou eten.

Waar zou u zonder ons zijn?

Het is tijd voor een kanteling in het denken. En stoppen met klagen over de kosten van zieken en gehandicapten. Het wordt hoog tijd dat deze T4 gelijkende methodieken maar eens moreel tegen het licht gehouden worden en de perversiteit van het verdienmodel achter de (overhead)kosten ter discussie wordt gesteld.

Waar ligt uw plicht? Dit zeggen de experts:

Zorgverzekeraars hebben de plicht ervoor te zorgen dat elke euro aan premiegeld efficiënt wordt uitgegeven’, aldus Adri Steenhoek, emeritus hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus Universiteit.  ‘Maar tegelijkertijd stoppen ze geld in een bedrijfstak waarbij het zeer de vraag is of hun euro’s niet in de zakken van de topmannen verdwijnen.

Dit is niet verkoopbaar, het is buitengewoon pijnlijk en pervers” ~Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie in Utrecht

Wordt vervolgd… hier is het laatste nog niet over geblogd

In de media

Verzekeraars beleggen in medicijnen – waar ze vervolgens de hoofdprijs voor moeten betalen
Dat is een schijntje op hun totaal belegd vermogen van 15 miljard euro, maar toch lijken ze daarmee in strijd te handelen met hun belangrijkste doelstelling: de zorgkosten zo laag mogelijk houden. Niet-ethisch’ gedrag [ lees meer ]

Zorgverzekeraars beleggen zelf in peperdure medicijnen
Zorgverzekeraars beleggen voor miljoenen in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Daarmee lijken ze in strijd te handelen met hun doelstelling om de zorgkosten laag te houden, [ lees meer ]

 Zorgverzekeraars beleggen miljoenen in farmaceutische bedrijven
Meerdere zorgverzekeraars beleggen voor miljoenen euro’s in farmaceutische bedrijven die hoge prijzen vragen voor medicijnen. Daarmee lijken zij in strijd te handelen met het zo laag mogelijk houden van de zorgkosten, meldt de Volkskrant. Zorgverzekeraar CZ heeft volgens de krant 1,6 miljoen euro belegd in de farmaceuten Biogen, Vertex en Gilead. Bedrijven die in opspraak zijn gekomen door hoge prijzen te vragen voor hun medicijnen, maar weigerden om toe te lichten waarom deze prijzen gerechtvaardigd zouden zijn. Ook Menzis en Zilveren Kruis hebben belegd in een of meer van deze bedrijven. [ lees meer]

Stand.nl: Zorgverzekeraars moeten stoppen met beleggen in farmaceutische bedrijven
Moeten zorgverzekeraars principieel niet beleggen in bedrijven waar ze tegelijkertijd veel geld aan moeten betalen? Of is het alleen maar een slimme manier om geld te verdienen om de premies van de zorgverzekering binnen de perken te houden? Zorgverzekeraars beleggen enkele miljoenen euro’s in farmaceutische bedrijven. Dezelfde bedrijven die soms torenhoge prijzen aan die zorgverzekeraars vragen voor hun medicijnen. [ luister terug ]

Verzekeraars onder vuur over beleggingen in dure medicijnfabrikanten
Zorgverzekeraars hebben voor enkele miljoenen belegd in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen, bericht de Volkskrant. Het gaat om de vier grootste zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ. Die laatste deed de aandelen enkele weken geleden van de hand. “Niet verkoopbaar, buitengewoon pijnlijk en pervers”, citeert de krant professor Toine Pieters. [ lees meer ]

Minister wil gesprek met zorgverzekeraars over beleggen in farmaceuten
Minister Bruins (VVD) voor Medische Zorg gaat met zorgverzekeraars praten over hun investeringen in de farmaceutische industrie. Hij wil weten of zij hun invloed kunnen gebruiken om de prijs van medicijnen naar beneden te krijgen.
Bruins ziet de investeringen van de verzekeraars in farmaceutische bedrijven als een kans. “Sommige van die bedrijven brengen heel dure medicijnen op de markt. We moeten de medicijnprijzen niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst betaalbaar houden. Iedereen die aan dat vraagstuk kan bijdragen is mij dierbaar.” [ lees meer ]

PvdA-Tweede Kamerlid Dijksma: investering Menzis ‘verkeerde signaal’
“Ik vind dit de wereld op z’n kop”, zegt Dijksma.”Zorgverzekeraars zijn er voor om er voor te zorgen dat we allemaal toegankelijke kwalitatief goede en betaalbare zorg krijgen. En om dan te investeren in farmaceuten die peperdure medicijnen ontwikkelen, soms ook echt over de ruggen van patiënten heen, dat vind ik heel onverstandig.” [ lees meer ]

Zorgverzekeraars beleggen in pharmacie in strijd met eigen doel
Zorgverzekeraars beleggen gezamenlijk voor enkele miljoenen euro’s in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Dat is een schijntje op hun totaal belegd vermogen van 15 miljard euro, maar toch lijken ze daarmee in strijd te handelen met hun belangrijkste doelstelling: de zorgkosten zo laag mogelijk houden. [ lees meer bij SIN-NL.org ]

%d bloggers liken dit: