doofpot

Oproep Aktiegroep: Fysiotherapeuten luiden de noodklok!

8 april 2018 door @doofpotwmo

Sinds 2012 is de fysiotherapie uit het basispakket gehaald. Bekkenbodemtherapie, reuma, revalidatie na een auto-ongeluk… de eerste 20 behandelingen moeten nu door iedereen zelf betaald worden. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat patienten massaal weg blijven bij de fysiotherapeut, vaak omdat ze het niet kunnen betalen.  57% van de fysiotherapeuten geeft aan minder patienten te hebben behandeld.Ook het reumafonds kwam met shoquerende feiten en leed van de doelgroep naar buiten na het schrappen van de fysiozorg. Door af te zien van fysiotherapeutische hulp bezoeken deze patienten weer vaker de “duurdere” specialist of gebruiken ze extra medicijnen.

Na de perikelen  over enquete-gerelateerde ‘beloning’, wel of geen behandeling na invullen van ROM lijsten in de GGZ blijkt nu ook de fyiotherapeut slachtoffer te worden van maat- en mantelpak/benchmark en datadiggende zorgeconomen, nu ook de fysiotherapeut een financiele trap in de rug willen geven en uit te knijpen. De menselijke maat in zorg wordt door hen die verdienmodellen ruiken in elke vorm van leed of letsel geheel teniet gedaan. Deze weblog plaatst daarom  de oproep door van de Aktiegroep Fysiotherapie en verzoek jullie allen dit te delen op jullie social media en netwerken.

Oproep door Fysiotherapeut Groningen | Auke Wagemakers | @aukew

“Onderstaande tekst schreef ik met als doelgroep: het gewone publiek, patiënten, je (facebook) vrienden. Om breed te delen, landelijk algemeen bekend te maken, wat bewuster te worden dat het bij de fysio’s niet goed geregeld is. Je kunt de tekst kopiëren / plakken naar je gewone facebooktijdlijn, of mailen naar mensen. Ik merk dat het nog niet zo makkelijk is een vreemde collega aan onze groep toe te voegen. Dat lijkt alleen met FB-vrienden te kunnen?”

 

DEEL DIT BERICHT – DEEL DIT BERICHT – DEEL DIT BERICHT

FYSIO’S LUIDEN DE NOODKLOK !!!

OPROEP

Fysiotherapeuten raken in OPROER. Ja echt. Ze zijn wóedend.

Ze zijn:

WOEDEND over 13 jaar lang het nullijn-tarief (verhoging gelijk, of dit jaar lager dan inflatieniveau) met niettemin een giga-verveelvoudiging van de bureaucratie.

WOEDEND over de telkens opstapelende hoeveelheid eisen.

WOEDEND over de tekenen-bij-het-kruisje-contracten (wat, écht raar, dan ‘marktwerking’ word genoemd).

WOEDEND over de beruchte behandelindex, waarin wordt bepaald hoeveel sessies je een aandoening mag behandelen.

WOEDEND over het toenemende wantrouwen in kunst en kunde van de behandelaars.

WOEDEND over de machteloosheid van de beroepsgroep: er zijn nét ‘Schrapsessies’ afgesproken tussen alle partijen: CZ steekt zijn dikke middelvinger op en publiceert daags erna doodleuk de vólgende idiote regel, waarbij de hoeveelheid beantwoordde patient-tevredenheids-vragenlijsten ons tarief gaat beïnvloeden.

Je leest het goed: WIJ worden financieel verantwoordelijk hoeveel (enquête-moeie) patiënten ná de therapie nog bereid is om een ingevulde vragenlijst terug te sturen. Héél weinig patiënten vullen na de therapie überhaupt nog een vragenlijst in. Echt: élke rede is zoek.

De zorgverzekeraars spelen een spel van macht, niet meer van rede.

Fysio’s vormen een verdeeld volk zonder CAO, maar ze is ook een zéér grote beroepsgroep, met veel gemeenschappelijke eisen. We gaan met deze actiegroep publiek maken wat er allemaal gebeurt daar in het donker…. de meeste nederlanders hebben geen fláuw idee.

We kwamen al bijeen, we schrijven brieven, verbreken contracten met zorgverzekeraars en gaan acties groter maken zodat álle fysio’s warm gaan lopen. De dingen moeten in de openbaarheid komen.

De klok wordt geluid

Deel dit bericht ajb. Ken je fysio’s in je buurt? Maak ze alert op deze Aktiegroep Fysiotherapie zodat we een machtsblok kunnen vormen, actie kunnen ondernemen en in de publiciteit echt de noodklok kunnen gaan luiden.

Deel dit bericht met al je vrienden, hang het voor je ráám, verspreid printjes, plak-kopieer het in je mail, en stuur het aan je FB-loze vrienden.

Aktiegroep Fysiotherapie

===================
DEEL DIT BERICHT AUB
DEEL DIT BERICHT AUB
DEEL DIT BERICHT AUB
===================

P.S.
Matthijs van Nieuwkerk gewoon aanschrijven? Jeroen Pauw? Arjen Lubach?
Zeer groot spandoek op de Dam ophouden: “de fysiotherapie is in nood!”, en dan drie etalagepoppen in de fik steken? Van tevoren paar journalisten inlichten?  Why not? DAN zijn we in het nieuws … vóór de zomer!

 


VERLAMD, MOEDER VAN 4 KIDS EN ZIT AL 5 MAANDEN MET EEN ROLSTOEL DIE TOTAL-LOSS IS. DE REST VAN DE ZOMER OOK BINNEN & PLAT & UITGESLOTEN VAN PARTICIPATIE

Een heel gezin wordt gestraft door het wm0-wanbeleid van @GemeenteLeudal

Vandaag heeft het gedonderd in Leudal. Voor het eerst sinds januari 2013 ben ik (terecht) boos geworden. Op de wmo-regisseur Mw. G. die ik daarna verzocht heb mijn huis te verlaten. Ja dat leest u goed.

Legt u onderstaande even aan uw baas uit? En de raad?

En legt u hen dan ook even uit – temeer daar u zelf de praktijktest in de total-loss rolstoel ervaren heeft door erin te zitten – hoe dit huidige voorgenomen beleid Gemeente Leudal (de belastingebetaler dus) door de efforts van Mw. G en haar gedram zo dadelijk 3000 Euro en counting (excl. personele overhead) meer kwijt is voor een [lees meer…]

%d bloggers liken dit: