doofpot

Tuchtrecht voor gezondheidszorg aangescherpt

Wetsvoorstel – Een evaluatie is voor minister Bruins (Medische Zorg) aanleiding voor aanpassingen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Vooral het tuchtrecht wordt aangescherpt.

Bron: Tweede Kamer | 19 april 2018

De Wet BIG is gericht op het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen in de gezondheidszorg. De evaluatie uit 2013 leidt tot aanbevelingen voor verbetering van de wet.

Het wetsvoorstel bevat een groot aantal aanpassingen van het tuchtrecht. Onder andere de volgende zaken worden geregeld:

  • het wordt mogelijk een breed beroepsverbod op te leggen
  • klachten die kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond zijn, kunnen eenvoudig afgedaan worden door een zogenaamde voorzittersbeslissing
  • tuchtklachtfunctionarissen gaan klagers adviseren bij de formulering of wijziging van klachten

Griffierecht

Het is belangrijk dat mensen een klacht kunnen indienen, maar de tuchtrechter moet niet onnodig worden belast. Daarom wil minister Bruins een “relatief laag” griffierecht invoeren van 50 euro.

Het tuchtrecht is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijk, betoogt Hijink (SP). Het is volgens hem daarom een slecht idee om een financiële drempel op te werpen. Ook Agema (PVV) heeft grote bedenkingen bij het invoeren van griffierecht. De minister wijst erop dat het wordt terugbetaald bij gegronde klachten.

Leren van fouten en openbaarheid

Het is belangrijk dat men in de zorg leert van gemaakte fouten, zegt Ellemeet (GroenLinks). Daarom moet er volgens haar een cultuur zijn waarin beroepsbeoefenaren fouten veilig kunnen melden. Tast de verplichting om berispingen te publiceren die niet aan?

Schrap de verplichte aantekening van berispingen en geldboetes in het register en de openbare kennisgeving daarvan, suggereert Van den Berg (CDA). Het tuchtcollege kan volgens haar besluiten over (de proportionaliteit van) openbaarmaking. Maar De Lange (VVD) vindt dat onverstandig: het is goed dat openbaarheid vanzelfsprekend is.

Groothuizen (D66) is het met Van den Berg eens dat verplichte openbaarmaking tot onnodige stigmatisering kan leiden. Hij zoekt de oplossing in een goede toelichting bij gepubliceerde berispingen en boetes, iets waar ook Hijink (SP) voor pleit.

LOB maakt sneller ingrijpen mogelijk

De inspectie krijgt de bevoegdheid om een last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOB) op te leggen. Het is goed dat op die manier snel opgetreden kan worden, zeggen Agema (PVV) en Groothuizen (D66), maar de voorwaarden moeten wel duidelijk zijn.

Een LOB kan worden toegepast bij een zwaarwegend belang voor de volksgezondheid, zegt minister Bruins.

Cosmetische behandelingen

Ook cosmetische behandelingen, zoals het injecteren van Botox, vallen onder de Wet BIG. Dit wordt met de wetswijziging nog eens verduidelijkt. De Lange (VVD) pleit voor een brede definitie, zodat ook nog te ontwikkelen technieken eronder vallen. Minister Bruins bekijkt hoe dit kan worden geregeld.

De Kamer stemt op 24 april over het wetsvoorstel en de ingediende moties.


Heeft u een klacht over een BIG geregistreerde behandelaar,ga naar de site van Tuchtcollege Gezondheidszorg

%d bloggers liken dit: