doofpot

SP: Wat @LingewaardGem doet om verstrekking WMO voorzieningen te voorkomen is onrechtmatig

Sedert medio September 2017 vragen enige activisten op social media aandacht voor de situatie van Carla Claasen. Ook deze blog poogt actief via social media aan de maatschappelijke discussie bij de te dragen en awareness te creëren over de nogal onbehoorlijke gang van zaken bij de WMO in Lingewaard. Vandaag een persbericht door SP Lingewaard. Wat er aan vooraf ging leest u hier.


WMO debat Lingewaard leidt tot raadsonderzoek…

PERSBERICHT SP LINGEWAARD | 25 Sept 2017

De SP heeft het voor elkaar gekregen. Er komt een extern onderzoek naar onrechtmatige afwijzingen van zorgvoorzieningen. Het debat was grimmig en had een hoog slecht toneelgehalte.
Daar waar het SP pleidooi ondersteund werd met bewijsstukken dat de gemeente onrechtmatig handelde om zo geen voorzieningen te hoeven verstrekken, klommen sommige raadsleden van andere partijen, die helemaal geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om de bewijsstukken in te zien, op het spreekgestoelte om te vertellen dat het allemaal anders lag.

Theo Anema, die het woord namens de SP voerde, liet zich niet van de wijs brengen door de geregisseerde toneelstukjes bedoeld om het college uit de wind te houden en bleef rustig op het belang van een onafhankelijk onderzoek wijzen. Uiteindelijk stemden, op enkele raadsleden van LingewaardNU en Lokaal Belang Lingewaard na, alle raadsleden in met het onafhankelijke onderzoek.
Voor de advocaten die de stukken hebben bestudeerd is het duidelijk. Wat de gemeente doet om verstrekking van WMO voorzieningen te voorkomen is onrechtmatig. De procedure wordt niet correct doorlopen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om medische adviezen in het nadeel van de zorgvrager aan te passen zonder dat de zorgvrager het weet en gebruik kan maken van het blokkeringsrecht. De gemeente Lingewaard heeft daar overduidelijk misbruik van gemaakt.
De SP knokt dan ook vol vertrouwen door voor een eerlijke behandeling van alle zorgvragers uit Lingewaard!
www.lingewaard.sp.nl

 

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: